Rijeka dobila novi studij Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu!
R

Po pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje, ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs izdao Visokoj poslovnoj školi PAR dopusnicu za izvođenje novog studijskog programa

Visoka poslovna škola PAR iz Rijeke bogatija je za još jedan trogodišnji preddplomski stručni studij, naziva Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu, čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i naziv stručnog prvostupnika ekonomije (bacc. oec.), a s ciljem obrazovanja stručnjaka za rad u ugostiteljstvu, gastronomiji i restoraterstvu. U svom dosadašnjem radu Visoka poslovna škola PAR uspješno provodi akreditirani program  preddiplomskog stručnog studija, kao i specijalističkog diplomskog stručnog studija iz područja poslovnog upravljanja s tri različita smjera: upravljanje financijama, upravljanje malim i srednjim poduzećima te upravljanje u sportu.

Ovo je uistinu velika novost ne samo za PAR već i za Rijeku i Primorsko – goransku županiju jer smo analizom usporedivosti predloženog studija sa srodnim akreditiranim programima došli do činjenica da se svi stručni studijski programi koji se odnose na gastronomiju i restoraterstvo provode isključivo kao dio programa iz područja turizma i ugostiteljstva, a ne kao jedinstveni zasebni program. Upravo su potrebe koje se javljanju na tržištu, kao i nepostojanje jedinstvenog samostalnog studijskog programa iz područja gastronomije i restoraterstva bili temeljni razlozi pokretanja ovog preddiplomskog studija – naglasila je doc. dr. sc. Gordana Nikolić, dekanica PAR-a.

Gastronomija i restoraterstvo kao dio ugostiteljske usluge imaju velik značaj u ukupnoj gospodarskoj slici Republike Hrvatske. Kao temeljenje usluge u unapređenju turizma dio su ekonomskog i društvenog fenomena današnjice. Usluge unutar ugostiteljstva smatraju se ključnim segmentom turističkog gospodarstva i osnovom njegova razvoja, budući da osiguravaju pružanje temeljnih usluga u turizmu.

Postizanje konkurentne prednosti se u suvremenim uvjetima poslovanja temelji u prvom redu na ostvarenju kvalitete usluge. To je posebice naglašeno u kontekstu gastronomije i restoraterstva kao radno-intenzivnih djelatnosti koje u značajnoj mjeri ovisi o ljudskom čimbeniku, a što proizlazi iz temeljne karakteristike ugostiteljske usluge koja podrazumijeva nemogućnost odvajanja usluge od pružatelja usluge. Posljedično, zaposlenici na svim organizacijskim razinama, a osobito oni koji su u izravnom kontaktu s gostima, uvelike određuju postizanje poslovnog uspjeha.

Stoga, uloga studija je izučiti kvalitetne kadrove koji su nakon završetka obrazovnog procesa spremni aktivno se uključiti u radne i upravljačke procese. Prednost ovog studija koji će se izvoditi na PAR-u je njegov visoko – specijalizirani program koji obuhvaća značajan udjel praktičnog rada. Poznato je da Visoka poslovna škola PAR dugoročno potiče suradnju akademske zajednice s gospodarstvom, a time i s predstavnicima tržišta rada. Od samih početaka usvojen je dualni sustav studiranja te se time također aktivno osigurava sudjelovanje predstavnika tržišta rada u razvoju institucije kroz teorijski, ali i praktični dio studiranja. Studenti će praksu obavljati u brojnim eminentnim ugostiteljskim objektima, restoranima i hotelima s kojima su potpisani ugovori o suradnji u stručnoj djelatnosti.

Studij je inovativan, moderan i zanimljiv, popraćen praktičnim radom i nastavom, uz stručno vodstvo najboljih predavača, teoretičara i praktičara iz naših najeminentnijih ugostiteljskih objekata, hotela, restorana ili OPG-ova sa zanimljivim i rijetko viđenim djelatnostima, gdje se kroz neposredni rad uz nadzor nastavnika i mentora studenti obučavaju i za one najzahtjevnije poslove i zadaće koji su pred njima. Za cjelokupno društvo i okruženje studij je od iznimne važnosti jer će polaznici nakon završenog studija svojim znanjima, vještinama i kompetencijama koje su stekli pridonijeti poboljšanju kvalitete ne samo cjelokupne ugostiteljsko-turističke ponude našeg kraja već i čitave Lijepe naše. To će pomoći da se i Republika Hrvatska što bolje pozicionira na gastronomskoj karti Europe i svijeta.

Učenicima srednjih strukovnih škola pruža se mogućnost vertikalne prohodnosti, a onima koji su već našli svoje radno mjesto u nekom ugostiteljskom objektu pruža se mogućnost daljnjeg napredovanja i usavršavanja, osobito ako ih zanima ugostiteljstvo, restoraterstvo i gastronomija.  Studenti će kroz studij u Visokoj poslovnoj školi PAR dobiti viši stupanj obrazovanja tijekom koga će razvijati svoju kreativnost i osmišljavati nove i zanimljivije projekte u svojim radnim sredinama. – ističe Damjan Miletić, voditelj studija.

Imperativ suvremenog poslovanja u gastronomiji i restoraterstvu postaje izrazita fleksibilnost i praćenje najnovijih trendova na području eno-gastronomske scene, nutricionizma i zdravog stila života, načina odgovora na zahtjeve gostiju odnosno novih kanala komunikacija, digitalnog poslovanja, prisutnosti na društvenim mrežama te stvaranju pozitivne online reputacije. Osim toga, budući da suvremena gastronomija i restoraterstvo podrazumijevaju i ponudu drugih – društvenih, kulturnih, zabavnih sadržaja, potrebno je uložiti dodatne napore u planiranju i organiziranju takvih događaja. Novi studijski program Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu VISOKE POSLOVNE ŠKOLE PAR  omogućuje studentima stjecanje općih znanja, vještina i kompetencija iz područja ekonomije, ali i stručnih kompetencija te transverzalnih vještina potrebnih za uspješno obavljanje poslova u suvremenom ugostiteljstvu.

Osigurana je i mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja. Naime, međunarodna horizontalna studentska mobilnost je u prvom redu osigurana putem Erasmus+ programa, u koji je Visoka poslovna škola PAR uključena od 2014. godine kada joj je dodijeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje (ECHE), ali i putem brojnih bilateralnih sporazuma o suradnji. Na temelju toga, studenti PAR-a danas imaju mogućnost sudjelovati u višemjesečnim programima razmjene koji se odnose na studijski boravak i stručnu praksu u više od 60 visokoobrazovnih institucija diljem svijeta.

Izuzetno mi je drago da se pokreće studij gastronomije i restoraterstva u Rijeci. Vjerujem da će upravo ovakve inicijative i educirani kadrovi osigurati veću zastupljenost autohtonih proizvoda u ponudi ugostiteljskih objekata i kvalitetniju promociju naše županije i grada. Naime, u 2019. godini proveli smo istraživanje na području grada s ciljem prikaza stanja autohtone ponude ugostiteljskih objekata. Sa žaljenjem moram konstatirati da je u 20-tak objekata koji su analizirani, udio autohtonih proizvoda u ukupnoj ponudi oko 30%, odnosno ponuda je skromna ili gotovo nikako zastupljena. Zajednički nedostatak kod svih obiđenih ugostiteljskih objekata može se svesti pod jedan zajednički nazivnik, a to je loša ponuda autohtonih proizvoda s područja Primorsko-goranske županije. Samo u sklopu projekta Primorsko goranska Kašetica sudjeluje više od 120 autohtonih proizvođača s područja PGŽ-a, a nažalost u ugostiteljskim objektima  teško je naći maslinovo ulje, sir, krčki pršut ili žlahtinu kao kućno vino i niz drugih proizvoda naše županije. Nadam se da će navedeni studij pridonijeti popularizaciji autohtonih proizvoda jer kada gost dođe u bilo koji grad traži upravo autohtonu ponudu, koju je voljan i platiti – zaključuje Petar Škarpa, direktor Turističke zajednice Grada Rijeke.

Izvor: Visoka poslovna škola PAR Rijeka

KONCEPT MAŽARspot_img

novosti

povezani članci