Grad znanja: Kava, kolač, makedonski jezik uz Biljanu Stojanovsku
G

Biljana Stojanovska, lektorica je za makedonski jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Studirala je na Katedri za makedonski jezik i južnoslavenske jezike Filološkog fakulteta Blaže Koneski Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju gdje je diplomirala i magistrirala. Tijekom studija sudjelovala je na niz skupova i ljetnih škola u Ljubljani, Dubrovniku, Plzenju, a bila na studentskim razmjenama u Ljubljani i Zagrebu. Međunarodno iskustvo joj je umnogome pomoglo proširujući svoje horizonte, stekavši znanja te upoznavajući različite ljude i gradove te smatra da su mogućnosti koje se nude studentima od velikog značaja za razvoj njihovog potencijala stoga potiče ih da se prijavljuju i da sudjeluju i da tako obogaćuju sebe i svoj životopis. Makedonistički su kolegiji na Sveučilištu u Rijeci prisutni od osamdesetih godina 20. stoljeća, a Lektorat za makedonski jezik utemeljen je 2008. godine zahvaljujući profesoru emeritusu Goranu Kalogjeri i Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Isto tako, golemu ulogu u razvoju Lektorata imali su njeni prethodnici: prof. dr. Vasil Tocinovski te mr. sc. Ana Azeska koji su izuzetno dobro radili na promociji i afirmaciji makedonskog jezika, literature i kulture. Kad je prvi put došla raditi u Rijeku Lektorat je već stajao na čvrstim temeljima, pa je samo nastavila raditi u smjeru koji je već bio trasiran od svih zaslužnih spomenutih profesora.

Kako je sve krenulo?

Od malih nogu sam bila zainteresirana za pisanu riječ i dosta rano sam počela čitati. Pored knjiga za djecu na mojem popisu nalazili su se i obimni romani makedonskog autora Stale Popova čiji sadržaj mi je bio toliko zanimljiv, da sam ih čitala po nekoliko puta. Uspješno i lako sam savladavala sadržaje iz gramatike makedonskog jezika i dosta često sam sudjelovala na natjecanjima iz makedonskog jezika i književnosti i vraćala se s nagradama. Sve to je bilo pokazatelj da će se moja profesionalna karijera kretati oko makedonskog jezika. Tijekom studija učila sam i nekoliko južnoslavenskih jezika, sudjelovala na niz skupova i ljetnih jezičnih škola te počela sam se i znanstveno baviti s lingvistikom.

Tvoj rad danas?

Danas predajem makedonističke kolegije na preddiplomskom studiju te od prije dvije godine i na diplomskom prevoditeljskom studiju s kojeg ove godine treba izaći prva generacija prevoditelja s makedonskog na hrvatski. Jako me raduje što su studenti zainteresirani i voljni učiti, pa se svakog sata trudim čim bolje približiti im makedonski jezik, književnost i kulturu. Na projektu Deictes Hrvatske zaklade za znanost koji vodi prof. dr. sc. Maja Brala Vukanović s Odsjeka za anglistiku, istaknuti lingvisti s nekoliko europskih sveučilišta, izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić s Odsjeka za kroatistiku i ja istražujemo semantiku deiktičkih riječi u nekoliko jezika, pri čemu sam ja kao suradnica i doktorandica zadužena za dio koji se odnosi na makedonski jezik. Radim i kao učiteljica makedonskog jezika u Osnovnoj školi Centar u Rijeci gdje predajem Makedonski jezik i kulturu po modelu C. To je predmet u prvom redu namijenjen učenicima makedonske manjine, no važno je istaknuti da ga mogu slušati svi zainteresirani učenici s teritorija Grada Rijeke bez obzira na porijeklo. Na ovoj nastavi učenici njeguju svoj interes prema makedonskom jeziku, književnosti, kulturi i povijesti te održavaju kontakt s zemljom svojih predaka. Predajem makedonski i odraslim slušateljima u Makedonskom kulturnom društvu Ilinden iz Rijeke i uključena sam u njihove aktivnosti vezane uz makedonski jezik, književnost i kulturu.

Fotografirala Gordana Kvajo

Slobodno vrijeme?

Sve u svemu imam dosta aktivnosti kojima posvetim puno vremena i truda, no težim k tome ne zapostavljati ni svoje interese izvan karijere. Volim čitati tako da se radujem svakom slobodnom trenutku u kojem mogu uživati u čitanju nekog dobrog naslova. Volim i trčati, pa nekoliko puta tjedno posvetim dugoprugaškom trčanju. Dok trčim slušam i emisije na različitim temama i tako zadovoljim svoju najnoviju strast – slušanje podcastova. Puno se može naučiti kroz ovaj format, pa tražim teme koje me zanimaju i slušam i razmatram različite perspektive.

Pripremila: Maja Vizjak

Fotografija: Tiffany Gašparini

Hvala Studentski centar Rijeka

KONCEPT MAŽARspot_img

novosti

povezani članci