Grad znanja: Kava, kolač, knjiga Anite Zovko
G

Anita Zovko, nakon Ekonomske škole upisala je i završila studij pedagogije na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Na istom fakultetu stekla je znanstveni stupanj magistra pedagogijskih znanosti, te doktorat znanosti iz društvenog područja, polja pedagogije 1994. godine. Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci u znanstveno-nastavnom zvanju redovite  profesorice-trajno. Šefica je Katedre za andragogiju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, članica Hrvatskog pedagoškog društva, Hrvatskog andragoškog društva, te ISCAE-a (International Society for Comparative Adult Education). Nositeljica je kolegija Andragogija, Andragogija ciljanih skupina, Obrazovanje odraslih i lokalni razvoj, Suvremeni trendovi u obrazovanju odraslih, Pedagogija treće životne dobi, Didaktika, Pedagogija sporta, Domska pedagogija. Vanjska je suradnica na Sveučilištu u Mostaru i na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Aktivno je sudjelovala na znanstvenim i stručnim skupovima, kongresima i konferencijama u zemlji i inozemstvu (Austriji, Albaniji, Bugarskoj, Estoniji, Finskoj, Češkoj, Čileu, Kubi, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i SAD-u) na kojima je prezentirala svoje radove iz područja kojim se bavi. Publicirala je sedam knjiga (pedagoške i andragoške tematike), od toga jednu na njemačkom jeziku kod svjetski poznatog izdavača Petera Langa (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien), te oko stotinjak znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom, engleskom, njemačkom, poljskom, mađarskom, rumunjskom, bugarskom i slovenskom jeziku. Do sada je sudjelovala na sedam znanstvenih projekta koje je financiralo Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske, a trenutno je voditeljica istraživačkog projekta na Sveučilištu u Rijeci koji se bavi problematikom obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. 

Više možete saznati na https://portal.uniri.hr/portfelj/770.

Anita Zovko

Kako je sve krenulo?

Zanimljivo pitanje: kako je sve krenulo? Možda moj odgovor na to pitanje leži u narodnoj poslovici „Ne bira čovjek profesiju, već profesija bira čovjeka!“ U osnovnoj i srednjoj školi sam više preferirala društvene predmete i znala da će i studij koji ću odabrati ići u tom smjeru. Tako se i desilo. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja bez puno razmišljanja odlučila sam se za studij pedagogije koji je za mene značio poziv pun dinamike i kreativnosti u kojem ću moći „pomagati“ svim  faktorima u školi i nastavi (učenicima, nastavnicima i roditeljima), a i puno šire. Nisam radila u školi jer sam odmah dobila mogućnost kao odlična studentica uz još tri kolegice i jednog kolegu u svojstvu mladog istraživača- znanstvenika ostati raditi na Zavodu za pedagogiju (današnji Odsjek za pedagogiju) ondašnjeg Pedagoškog fakulteta. Tu sam priliku objeručke prihvatila i tada je započeo moj znanstveni put, ali i put sveučilišne profesorice. Podrška mojih roditelja i sestre bila mi je od izuzetnog značaja. Moj je pokojni otac po struci bio električar, a mama domaćica tako da su oni tu moju želju za znanjem i napredovanjem i svaki moj uspjeh doživljavali kao svoj uspjeh i uvijek mi bili pri ruci.

Bili su ponosni na mene, a ja sam kroz njihovu skromnost, radišnost, pomaganje drugima, poštenje shvatila koje su prave vrijednosti i što znači biti veliki čovjek.

Vaša posebna dostugnuća znanstevno-nastavnome radu?

U svom znanstveno-nastavnom radu kojim se bavim preko 30 godina bila sam i još sam uvijek prilično aktivna. Navesti ću samo neke od funkcija i aktivnosti. Ministarstvo prosvjete i športa  (Uprava za programiranje, udžbenike i razvoj – Odjel za programiranje i usavršavanje) imenovalo me članicom stručne skupine za programe učeničkih domova 1997. godine. Bila sam i potpredsjednica ispitne komisije za polaganje stručnih ispita domskih odgajatelja i stručnih suradnika u domovima (1996-2000). Četiri godine (2002.- 2006.) obnašala sam funkciju predsjednice programskog vijeća Hrvatskog andragoškog društva. Također sam bila članica Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju Primorsko-goranske županije (2002. – 2006.) i članica povjerenstva za dodjelu nagrade za životno djelo Ivan Filipović (2000.). Koncipirala sam i osmislila programe Ljetnih i Zimskih Andragoških škola kojima se promiče širenje inoviranja znanja odraslih i koncepcija cjeloživotnog učenja (obrazovanja). Članica sam EPALE zajednice (e‑Platforma za obrazovanje odraslih u Europi) u okviru koje sudjelujem u stvaranju i dijeljenju zajedničke baze resursa o obrazovanju odraslih. Sudjelovala sam u programu osposobljavanja nastavnika za temeljna andragoška znanja i vještine u svojstvu predavača koji se realizirao u okviru Projekta Vlade Republike Hrvatske «Za Hrvatsku pismenosti – put do poželjne budućnosti» u skladu s UN-ovom Rezolucijom «Desetljeće pismenosti 2003. – 2012.» kao i u programu „Curriculum globALE”. Svake godine aktivno se uključujem u tjedan Cjeloživotnog učenja na način da predstavljam rad i aktivnosti Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. U veljači 2004. godine imenovana sam članicom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za obrazovanje odraslih, kao jedini stručnjak iz andragoške teorije i znanosti. Sudjelovala sam u izradi Nacrta strategije obrazovanja odraslih, koju je Vlada RH donijela u studenom 2004. godine, te u izradi Akcijskog plana provedbe strategije obrazovanja odraslih, a tijekom 2005. godine i u izradi nacrta prvog hrvatskog Zakona o obrazovanju odraslih. Dobitnica sam godišnje nagrade „Ivan Filipović” (2004. godine) za promicanje pedagoške teorije i prakse te 2006. godine dobitnica godišnje nagrade grada Rijeke za područje znanosti-obrazovanje odraslih. Ove godine sam u sklopu 14. tjedna cjeloživotnog učenja dobila Priznanje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za znanstveni doprinos razvoju obrazovanja odraslih u RH. U kolovozu 2007. odlukom Vlade RH  godine imenovana sam članicom Vijeća za obrazovanje odraslih RH. Trenutno sam članica Matičnog odbora za područje društvenih znanosti-polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije. Na svom Fakultetu sam predsjednica Etičkog povjerenstva.

Vaš rad na Odsjeku za pedagogiju?

Na Odsjeku za pedagogiju aktivno i sustavno sudjelujem kao nastavnik, organizator i realizator pedagoških i andragoških aktivnosti u inoviranju nastavnog rada, povezanosti odgojno-obrazovnih (andragoških) ustanova u ostvarivanju pedagoško/andragoške teorije i prakse, unapređivanju odnosa između nastavnika i studenata i njihovom uključivanju u znanstvenoistraživački rad. Sudjelujem  u organizaciji i realizaciji različitih predavanja, radionica, tribina i sl. za djelatnike iz područja obrazovanja odraslih. Na taj način teorijske spoznaje primjenjujem u praksi, ali isto tako određene spoznaje i iskustva stručnjaka-praktičara koristim u svom nastavnom i istraživačkom radu. Trenutno sam koordinatorica na ESF Projektu u dijelu koji se odnosi na realizaciju elaborata studija Andragogije.

Velika mi je želja da na Filozofskom fakultetu u Rijeci otvorimo diplomski studij andragogije koji bi bio prvi u našoj državi.

Kako provodite svoje slobodno vrijeme?!

Bivša sam aktivna sportašica. Naime, u mladosti sam se bavila odbojkom i bila članica  odbojkaškog kluba „Rijeka“ koji je bio među vodećima u tadašnjoj državi. Položila sam i za košarkaškog suca i dosta vremena (doduše davno je to bilo) sudila u nižim košarkaškim ligama. „Starije“ generacije me se sjećaju da sam vodila zapisnik na prvenstvenim utakmicama KK „Kvarner“ u njegovim najboljim danima. Prije 5 godina počela sam se rekreativno baviti trčanjem. Ta ljubav prema trčanju je rasla iz dana u dan tako da su sada iza mene tisuće i tisuće pretrčanih kilometara. Osvojila sam brojne medalje na međunarodnim polumaratonima (u svojoj kategoriji), a imam i 2 međunarodna maratona. Uglavnom trčanje je moja velika strast kojom punim baterije za nove izazove. Nadam se da ću pretrčati još puno, puno kilometara. U tome imam veliku podršku svog supruga koji dosta često trči zajedno sa mnom. Obožavam prirodu tako da kod god je to moguće odlazimo na planinarenje, branje gljiva. Volim se družiti, putovati, plesati. Jednom riječi volim život!  Ono što me posebno raduje je to što ću krajem godine postati baka. Jedva čekam!

Ništa nije nemoguće! Budite uporni i vjerujte u sebe!

Pripremila: Maja Vizjak

Fotografija: Tiffany Gašparini

Hvala Studentski centar Rijeka

KONCEPT MAŽARspot_img

novosti

povezani članci