Grad znanja: Kava, kolač, dermatologija Marije Kaštelan
G

Marija Kaštelan je osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet završila u Zagrebu. Diplomirala je 1990 godine, a sljedeće godine zapošljava se na Institutu “Ruđer Bošković” kao znanstveni novak u Odjelu za genotoksične agense. Završila je dva poslijediplomska studija: znanstveni “Biologija-Biomedicina” pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stručni “Dermatovenerologija” pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad pod naslovom “Fenciklidini kao modulatori biološkog odgovora in vitro i in vivo” obranila je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine.

Od 1994. godine zaposlena je na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Specijalistički ispit iz dermatovenerologije položila je u Zagrebu 2001. godine, nakon čega se bavi imunodermatologijom i estetskom dermatologijom. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga antigena HLA razreda I i II i imunoloških čimbenika u patogenezi psorijaze” obranila je 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Godine 2003. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 2006. za izvanrednog profesora, 2008. u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, 2011. za redovitog profesora i 2016. za redovitog profesora u trajnom zvanju.

Od 2010-2016. bila je Predsjednik vijeća za znanstveno-nastavnu djelatnost KBC Rijeka. Od 2004. godine je Pročelnik Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, a od 2005. zamjenik je Predstojnika Klinike za dermatovenerologiju KBC Rijeka te voditelj Referentnog centra za psorijazu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Godine 2021. Imenovana je pročelnikom Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku s poliklinikom na Klinici za dermatovenerologiju KBC Rijeka.

Usavršavala se u mnogim znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu, a posebno ističe stručno usavršavanje iz područja psorijaze u Beču, Austrija i Lubecku, Njemačka. Aktivno je sudjelovala u desetak znanstveno istraživačkih projekata kao voditelj te istraživač. Kontinuirano publicira nastavne tekstove te znanstvene i stručne radove u indeksiranim časopisima. Recenzent je nekoliko sveučilišnih udžbenika i priručnika te brojnih domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih časopisa. Niz godina je pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima.

Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava od kojih u nekoliko sudjeluje u izvršnim funkcijama. Član je upravnog odbora Društva psorijatičara Hrvatske. Za svoj rad primila je više priznanja i nagrada, među kojima ističe odličje „Ladislav Rakovac“ Hrvatskog liječničkog zbora za stručni i znanstveni doprinos za 2019. godinu. i priznanje Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu za postignut uspjeh u znanstvenom i stručnom radu. Trenutno obnaša dužnost pročelnice Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku s poliklinikom na Klinici za dermatovenerologiju KBC Rijeka i pročelnice Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Kako je sve krenulo?

Dolazim iz liječničke obitelji i od djetinjstva sam okružena medicinskim temama, stoga je izbor fakulteta za mene bio jednostavan.  Moj otac i dva brata su liječnici, majka je imunolog, a djed i ujak su također bili liječnici, stoga je moj izbor zvanja slijedio obiteljsku tradiciju. I naravno, oduvijek sam željela raditi s ljudima i prije svega pomagati im. Studirala sam u Zagrebu i već sam se tijekom studija bavila znanstvenim radom tako da je moj prvi posao bio na znanstvenom institutu “Ruđer Bošković” u Zagrebu gdje mi je primarni posao bila bazična znanost i istraživanja na kulturama stanica. Udajom i preseljenjem u Rijeku prioriteti su se promijenili i vratila sam se kliničkoj medicini. Ubrzo nakon dolaska u Rijeku započela sam specijalizaciju iz dermatovenerologiji pri KBC-u Rijeka te paralelno radila kao asistent na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Tijekom specijalizacije posebno sam se bavila autoimunim bolestima i psorijazom koja je bila i tema mog doktorskog rada. Proučavanje ove kronične bolesti nastavila sam i kao voditelj i istraživač brojnih znanstvenih projekata, a 2005. godine postala sam i voditelj Referentnog centra za psorijazu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske pri Klinici za dermatovenerologiju KBC-a Rijeka. Upravo je taj spoj istraživačkog i kliničkog rada dao pečat mom kasnijem profesionalnom životu.

Vaš rad danas?

Pročelnik sam katedre za dermatovenerologiju i profesorica na Medicinskom fakultetu u Rijeci te pročelnik zavoda za laboratorijsku dijagnostiku s poliklinikom Klinike za dermatovenerologiju. To znači rad na odjelu, u dnevnoj bolnici, ambulanti, uz održavanje predavanja i seminara za studente medicine. Uz to pohađam brojne edukacije iz područja dermatologije i stručna predavanja. Nova saznanja o kožnim bolestima i novi lijekovi zahtijevaju od nas liječnika stalno učenje i povezivanje s europskim mrežama profesionalaca. Autoimune bolesti kože okosnica su mog rada, a napose psorijaza kao imunološki posredovana bolest kože.  Danas u svijetu 125 milijuna ljudi boluje od psorijaze, a u Hrvatskoj njih 70 000. Veseli me što danas „pametnim biološkim lijekovima“ možemo pacijentima omogućiti normalan život i suvremeno liječenje, odnosno personalizirani pristup u liječenju psorijaze svakog pojedinog bolesnika.

Posebno me veseli što u suradnji s Društvom psorijatičara Hrvatske organiziramo javno zdravstvene akcije s ciljem promicanja svjesnosti o psorijazi kao nezaraznoj kroničnoj bolesti te destigmatizaciji oboljelih. Posljednja akcija „PS: Sorry, napokon slobodan“ koja je organizirana ove godine imala je za cilj približiti pacijentima sa psorijazom dostupnost novih terapija i osvijestiti potrebu ranog liječenja koje će modulirati tijek bolesti i omogućiti remisiju.

Vaše slobodno vrijeme?

Slobodno vrijeme najviše volim provoditi s obitelji i prijateljima. Posebno me vesele sunčani dani i šetnje gradom ili pak “lungo mare” Volosko, Opatija, Lovran.  Uživam u čitanju knjiga posebno krimića, a obožavam gledati filmove i serije. Volim također i putovanja, a kao ona najzanimljivija pamtim Južnu Koreju gdje sam boravila u Seoulu te Vancouver u Kanadi te prekrasan Buenos Aires. Putovanja su za mene nepresušan izvor novih iskustava, spoznaja, novih okusa i novih ljudi koji uvijek iznova obogaćuju moj život!

Pripremila: Maja Vizjak

Fotografija: Nikolina Filipović

Hvala Studentski centar Rijeka

KONCEPT MAŽARspot_img

novosti

povezani članci